NNSI0021

-

Inland Vessels

BINNENVAARTSCHEPEN

BATEAUX FLUVIAUX

BINNENSCHIFFE

NAVIRES MARITIMES

ZEESCHEPEN

SEESCHIFFE

-

PUSH COMBINATION

information
INFORMATIE
information
INFORMATIONEN
DIMENSIONS
AFMETINGEN
DIMENSIONS
MAßE
L
171
X
B
11.45
X
D
3.55
CAPACITY
CAPACITEIT
CAPACITÉ
KAPAZITÄT
5.200 Ton
Building YEAR
BOUWJAAR
ANNÉE DE CONSTRUCTION
BAUJAHR
2005
ENGINE(S)
HOOFDMOTOR
MOTEUR(S)
MASCHINE (S)
2
x
Caterpillar
HP
PK
CH
HP
2 x 1.500
RUNNING HOURS
DRAAIUREN HOOFDMOTOR
HEURES DE FONCTIONNEMENT
BETRIEBSSTUNDEN
N/A
ENGINE(S) YEAR
BOUWJAAR HOOFDMOTOR
ANNÉE
JAHR
2005
reference code
REFERENTIECODE
CODE DE RÉFÉRENCE
REFERENZCODE
NNSI0021
Type
Type
Type
Type
PUSH COMBINATION
PRICE
PRIJS
PRIX
PREIS
5.900.000 EUR
Container-Bulk Vessel in Push Combination
CONTACT
CONTACT
CONTACT
KONTAKT

For more information about this vessel, our client request a confidentiality agreement. By filling in the form we will send you this confidentiality agreement.  If the information meets your expectations, we can organize a visit on board of  the vessel.

Voor meer informatie over dit vaartuig wenst onze klant een geheimhoudingsverklaring. Nadat u uw contactgegevens heeft ingevuld, ontvangt u van ons een geheimhoudingovereenkomst.
Als de informatie aan uw verwachtingen voldoet, kunnen wij voor u een bezoek aan boord van het vaartuig organiseren.

Pour plus d'informations sur ce navire, notre client demande un accord de confidentialité. En remplissant le formulaire, nous vous enverrons cet accord de confidentialité. Si les informations répondent à vos attentes, nous pouvons organiser une visite à bord du navire.

Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um weitere Informationen zu den Plänen dieses Schiffes zu erhalten.Wir bieten schlüsselfertige Lösungen zum Bau dieses neuen Schiffs an.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.